Pro dárce

Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Ve snaze poskytnout regionální i nadregionální kvalitní péči dětským pacientům je nutné neustále doplňovat či zdokonalovat přístrojové vybavení ve snaze poskytování nejmodernějších postupů v léčbě.

Děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili aktivity nadačního fondu.

Pokud vás práce fondu přesvědčila a chcete nás finančně podpořit, můžete svůj příspěvek zaslat na účet Nadačního fondu Žirafka - č.ú. 115 - 3251640217/0100, buď převodem z účtu nebo prostřednictvím platební karty přes platební bránu pod tímto textem.

V obou případěch Vám ochotně vystavíme doklad o daru, který lze uplatnit v daňovém přiznání.

Chci přispět

 

Částku v minimální hodnotě 100Kč prosím převeďte na číslo účtu. 

č.ú. 115-3251640217/0100, Komerční banka a.s.

 

Volbou variabilního čísla můžete rozhodnout o směřování svého příspěvku:

v.s. 931 - Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní péče

v.s. 930 - Dětské oddělení  a oddělení dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), do zprávy pro příjemce uveďte DIOP

v.s. 934 - Následná intenzivní péče pro děti (NIP)

 

K zaslání potvrzení pro účely daňového přiznání  nám zašlete na info@nf-zirafka.cz  svoje jméno, adresu a částku, kterou jste zaslali. Potvrzení Vám bude zasláno na Vámi uvedený email po připsání částky na účet Fondu.

Fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnutu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000,-Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně (viz. §15 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Pokud fyzická osoba nepodává daňové přiznání sama, předloží doklady o poskytnutých darech své mzdové účtárně, jež je zohlední v jejím ročním zúčtování daně.

Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz. §20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).