Co se s dary děje

Dary od zakladatelů a část z finančního daru Nemocnice Hořovice pokrývají nezbytné provozní náklady, které nepřesahují 25% z celkové hodnoty ročně poskytnutých příspěvků.

Děkujeme všem dárcům. 

ROK 2022

výroční zpráva 2022

ROK 2021

výroční zpráva 2021

ROK 2020

Výroční zpráva 2020

ROK 2019

Výroční zpráva 2019

ROK 2018

Výroční zpráva 2018

ROK 2017

Výroční zpráva 2017

Využití finančních prostředků

Modulární ventilátor

Finanční prostředky z NF byly požity například k nákupu modulárního ventilátoru, který lze využít nejen pro neinvazivní režimy (nCPAP, DuoPAP, Vapoterm), ale při nutnosti i pro celou škálu garantovaných režimů k umělé plicní ventilaci více..

detaillrsgme_1.jpg

ABBR – přístroj na vyhledávání sluchových vad

V roce 2022 byl na novorozenecké oddělení prostřednictvím NF Žirafka zakoupen nový přístroj na vyhledávání sluchových vad a poruch pro nezralé či nemocné novorozence

Screening sluchu v novorozeneckém období je velmi důležitý pro včasný záchyt vrozených sluchových vad a následnou rychlejší další diagnostikou a terapii (rehabilitace sluchu, rozvoj komunikačních schopností a zlepšení podmínek pro rozvoj řeči).

U fyziologických novorozenců se k provádění screeningu sluchu používá TEOAE, jehož principem je objektivní neinvazivní měření krátkých zvuků v zevním zvukovodu (emise) ze zevních vláskových buněk vnitřního ucha v odpověď na zvukový podnět (tranzientně evokované otoakustické emise). Přítomnost otoakustických emisí svědčí pro správnou funkci zevních vláskových buněk a převodního ústrojí zevního a středního ucha. TEOAE se využívají ke screeningu sluchu fyziologických novorozenců.

AABR je objektivní neinvazivní vyšetření elektrických potenciálů, vznikajících jako odpověď sluchové dráhy od vnitřního ucha po mozkový kmen na zvukové podněty (kmenové evokované sluchové odpovědi). AABR je doporučeno využít ke screeningu sluchu u novorozenců hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče perinatologických center intenzivní péče (PCIP) nebo intermediální péče (PCIMP).

Tímto bych chtěla velmi poděkovat dosavadním dárcům, kteří umožnili nákup takto důležitého a potřebného přístroje pro novorozeneckou jednotku intenzivní péče,“ říká MUDr. Milena Dokoupilová, která je zakladatelkou nadačního fondu.

manco.png