Co se s dary děje

 

 Dary od zakladatelů a část z finančního daru Nemocnice Hořovice pokrývají nezbytné provozní náklady, které nepřesahují 25% z celkové hodnoty ročně poskytnutých příspěvků.

Děkujeme všem dárcům. 

 

 

ROK 2017

Hartman - Rico a.s. , Albi Česká republika a.s., Nutricia a.s., Trask solution s.s., příspěvky rodičů

výroční zpráva 2017