Dětské oddělení Nemocnice Hořovice

 

Dětské oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči dětem od propuštění z porodnice do 19 let. Je členěno na dvě ošetřující jednotky, na jednotku standardního lůžkového oddělení a jednotku intermediální péče. Hospitalizuje pacienty v celé šíři onemocnění dětského věku. Dále jsou na oddělení hospitalizovány děti s poúrazovými stavy, po chirurgických a ortopedických operacích, kdy úzce spolupracujeme s chirurgickým a ortopedickým oddělením nemocnice. V rámci ambulantní péče nabízíme možnost vyšetření v alergologické, pneumologické, kardiologické, neurologické ambulanci a v dalších specializovaných poradnách.


Oddělení dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče (DIOP) je určeno pro děti od narození do 19 let. Oddělení s šesti plně vybavenými lůžky na samostatných pokojích je určeno pro děti se závažným, život limitujícím, onemocněním a jejich rodiny.

Tento typ péče je součástí komplexní paliativní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

Více o oddělení se dozvíte zde:

Dětské oddělení
12.jpg