OCHRIP - dětská následná péče

 

OCHRIP - oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče poskytuje paliativní multidisciplinární chronickou intenzivní a resuscitační péči dětem všech věkových skupin, které jsou velmi těžce až nevyléčitelně nemocné. Jde o děti s různým typem diagnóz chronicky ovlivňujících základní životní funkce, jejichž podpora je v různém stupni nadále nutná. Jsou to děti například po těžkém polytraumatu s přetrvávajícími následky, kraniocerebrální poranění s následným ovlivněním činnosti mozku a s různou hloubkou poruchy vědomí až po stupeň vigilního kómatu, genetické vady, ale i větší onkologičtí pacienti v terminálním stadiu, kde možnosti léčby byly již vyčerpány. 

Více informací o oddělení se dozvíte zde: 

Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče